Liivi Muuseum

Juhan Liivi kodukoht

Tag: Juhan Liiv

Peipsiääre valla rahva esitatud luuletus võitis Liivi luuleauhinna

30. aprillil, Juhan Liivi 157. sünniaastapäeval kuulutati välja Juhan Liivi luuleauhinna laureaat. Peipsiääre valla elanike esitatud luuletus, Berit Petolai “Tõnkadi-lõnk”, valiti aasta liivilikemaks luuletuseks.

Valla elanike meelisteksti valimiseks loodi sel aastal esmakordselt elektrooniline ankeet, millega sai iga luulehuviline esitada oma lemmiku. Ankeedist andsime teada selle aasta jaanuari Peipsiääre Teatajas. Levitasime infot raamatukogudes ja nende veebilehtedel. Ankeedivastuste järgi enim hääli saanud luuletus nomineeriti Liivi luuleauhinnale.

Luuleauhinna väärilise luuletuse valimiseks töötab žürii läbi eelmisel aastal esmakordselt trükis – kogudes või ajakirjanduses – ilmunud luuletused. Iga žüriiliige esitab luuletuse, mis tema hinnangul kannab endas liivilikku vaimsust. Seejärel toimub arutelu, milles žüriiliikmed selgitavad enda valitud luuletuse esitamise tagamaid. Nominentide hulgast selgitab žürii võiduluuletuse välja salajasel hääletusel punktisüsteemi alusel.

Liivi luuleauhinna žüriisse kuulusid Triin Paja (mullune laureaat), Jüri Talvet (Eesti Kirjanike Liit), Mart Velsker (Tartu Ülikool), Janika Kronberg (Eesti Kirjanduse Selts), Helen Paju (Juhan Liivi nim Alatskivi Kool), Sirje Leini (Peipsiääre valla keskraamatukogu) ja Tanar Kirs (Liivi Muuseum).

Tänavuse Liivi luuleauhinna laureaadi Berit Petolai luuletus “Tõnkadi-lõnk” ilmus ajakirjas Looming nr 2/2020. Laureaat kuulutati välja Juhan Liivi 157. sünniaastapäeval veebiülekande vahendusel.

Auhinnale olid nomineeritud veel Aino Perviku, Andres Aule, fs, Igor Kotjuhi, Kristiina Ehini ja Natalja Nekramatnaja luuletused, mida saab lugeda märtsikuu vallalehest.

Liivi luuleauhind ei ole rahaline. Laureaat saab nahakunstnik Ülle Paapi ainueksemplarina valmistatud karjasemärsi.

Juhan Liivi sünniaastapäeva videopidustustel kuulutati välja ka video teel toimunud koolinoorte Liivi etluskonkursi laureaat, kelleks on Arabella Antons Tartu Mart Reiniku Kooli 9. klassist, juhendajaks Tiiu Heinsalu. Eripreemiad pälvisid Hella Hildegard Niitra Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli 9. klassist, (juhendaja Kait Eiland), Katariina Pruus Kadrioru Saksa Gümnaasiumi 11. klassist (juhendaja Birgit Sitska) ja Martin Vesberg Saaremaa Ühisgümnaasiumi 11. klassist (juhendaja Rita Ilves). Lisakonkursi publikupreemia pälvis Iiris Nurmla Kanepi Gümnaasiumi 4. klassist (juhendaja Tähte Tagel), Liivi Muuseumi eriauhinna sai Lisell Väljak Tartu Hansa Kooli 6. klassist (juhendaja Lea Sokman).

Palju õnne laureaadile! Suur tänu kõigile etlejatele, juhendajatele ja toetajatele!

Juhan Liivi 157. sünniaastapäeva video on järelvaadatav meie kodulehel.

Osale Liivi luuleauhinna laureaadi valimisel!

2021. aastal valime Juhan Liivi luuleauhinda juba 43. korda. Tegemist on Eesti ühe vanema ja väärikama luuleauhinnaga.

Sellel aastal soovime luuleauhinna valimisse kaasata kõiki Peipsiääre valla kirjandushuvilisi.

Kui sulle on eredamalt meelde jäänud mõni 2020. aastal ilmunud luuletus, siis on tänavu võimalus esitada see luuleauhinna nominendiks.

 

Peipsiääre valla elanikel on võimalik oma eelistus välja valida kahes etapis:

Vali välja luuletus, mis sinu meelest vääriks Liivi luuleauhinda ning esita see hiljemalt 8. veebruaril 2021 järgneva ankeedi kaudu: http://bit.ly/juhanliiv 

TÄIENDUS 18.02.2021

Valla elanikud on oma lemmikud esitanud! Kuna esimeses voorus esitati luuleauhinna kandidaadiks  sama tekst, siis valla elanike poolt valitud luuletus selgus esimeses voorus ning teise vooru korraldamine ei ole põhjendatud.

Peipsiääre valda esindav žüriiliige esitab hääletuse võitnud luuletuse Juhan Liivi luuleauhinna nominendiks.

Auhind antakse välja Juhan Liivi 157. sünniaastapäeval, 30. aprillil Liivi Muuseumis.

Püsige lainel ja jälgige meie tegemisi!

Mullune laureaat Triin Paja Liivi Muuseumi kirjandusfestivalil “Eesti Kirjanik 2020”.
Foto: Kris Moor

 

© 2021 Liivi Muuseum

Theme by Anders NorenUp ↑