Kodavere murrak

Kodavere murrak on osa nn idamurdest, millel on hulgaliselt mõjutusi vadja keelest.

Kodavere murrakut on uurinud dr Mihkel Veske (1843-1890), professor Lauri Kettunen (1885-1963) ning professor Paul Ariste (1905-1990), kodavere pärimust dr Mall Hiiemäe (1937).

Murrakust annab lugejale aimu järgmine katkend Juhan Liivi jutustusest “Vari”:

“Mets pime ja paks nagu kott, õtsin sõrmega tiirada taga. Mes kaugemale mia saen, sedä koledamaks läks mets. Niisugusel kõrral one nõnda, jüsku vajotatasse, jüsku lotsitosse sulle rinde piäle. Õmete ei tule mia kua mitte enam tagasi, assun aga edesi ja mõtlen: mes sia siis õege pelgäd? Kerikun käid, kedägi pattu ei õle tehnod: ei mõisa rehest teri varastanud, ei metsäst suari toonod, ei isäle vassa löönud. Ei mitte kõege vähämäd.”

Õnneks pole kõdavere kiil sugugi veel minevikku vajunud – viimastel aastatel on  kodumurde säilitamise üle südant valutavad inimesed kogunud kodukandi pajatusi, andnud välja trükiseid, koostanud murdesõnastikke. Ehk õnnestub keel päästa ja järelpõlvedele edasi kanda?

Kodavere murraku hoidmise ja edendamisega tegeleb Kodavere Pärimuskeskus.

Kiälekõda

Kiälekõda

 

Uugu juure Kodavere kiälele!

Kiälekõda koondab Kodavere keele eestkõnelejaid. Meie eesmärk on Kodavere kihelkonna eripärast keelekuju elu ja tervise juures hoida. Korraldame Kodavere keele õpet, keelelaagreid, jäädvustame elavat Kodavere keelt ja toome muul moel oma kodukandi murrakut pildile. Näiteks teeme miniseriaali. Kinu piäb suama!

Kiälekõda kuundab Kodavere kiäle iisskõnelejäid. Meie tastmine one Kodavere kihelkonna õmaperäss kiälekuju elu ja tervise juuren oida. Kõrraldama Kodavere kiäle õpetuss, kiäleluagrid, panema tallele Kodavere kiilt ja tuama muul moel õma kodokandi murrakud nähtäväle. Näitusess tiämä tillukess näitemängu. Kinu piäb suama!

Kiälekõda meeskonda kuuluvad  Ergo-Hart Västrik Kodavere Pärimuskeskusest, Reet Kruup Peipsiääre vallavalitsusest, Mari Niitra ja Kadi Kivilo Liivi muuseumist.

Facebook:
https://www.facebook.com/groups/469782480649768

Raamatuid kodavere murrakus:

  • Mari Vallisoo “Ussisõnad”, 2001
  • “Õlemä elon” (koostanud Eevi Treial), 2006
  • “Põlvess põlve” (koostanud Eevi Treial), 2007
  • “Elo kessäb” (koostanud Eevi Treial), 2009
  • “Kodavere uavits” (koostanud Mari Niitra ja Eevi Treial, illustreerinud Pusa), 2015

Kodavere murraku koduleht (koostanud Ann Kilk)

Kajastusi:

Raimu Hanson “Kodavere murrakut aitab elus hoida äsja ilmunud aabits” (Tartu Postimees, 04.08.2015)

Eili Arula “Valmis Kodavere murraku aabits” (Vooremaa, 13.08.2015)

Mare Müürsepp “Värske aabits” (Õpetajate leht, 09.10.2015)

Mare Müürsepp “Kodavere uavits – the first primer in the Kodavere dialect” (Reading Primers International, mai 2016)

Tapio Mäkeläinen Kodavere uavitsast