Juhan Liivi kodukoht

Rubriik: Uudised (Page 2 of 5)

Emakeelepäeva eel esilinastub koostöös laste ja noortega koostöös loodud miniseriaal „Kodavere vaim Peipsi kõhal”

Pühapäeval, 13. märtsil kell 13 esilinastub Alatskivi lossis noortega koos loodud 5-osaline miniseriaal Peipsi ääres kõneldava Kodavere murraku elavdamiseks.

Kogu ettevõtmise taga on Ergo-Hart Västrik (Kodavere Pärimuskeskus), Reet Kruup (Peipsiääre Vallavalitsus), Kadi Kivilo ja Mari Niitra (Liivi Muuseum) ehk rühmitus Kiälekõda. Eestvedajatel tekkis Tartumaa loometalgutel idee hääbumisohus Kodavere murraku tutvustamiseks kasutada lastele ja noortele atraktiivset formaati – nimelt filmi.

Selleks, et lõpptulemus sihtgruppi kindlasti kõnetaks, olid Peipsiääre valla lapsed ja noored kaasatud juba stsenaariumi väljatöötamisse. Kakskümmend last ja noort vanuses 8-22 osales juulis toimunud filmivõtetel nii näitlejate, operaatorite kui ka kunstnikena.

Miniseriaali “Kodavere vaim Peipsi kõhal” stsenaariumi kirjutasid Anna Hints ja Kadi Kivilo, režissöör ja operaator on Tushar Prakash. Tõlked Kodavere keelde tegi Eevi Treial.

Viieosaline seriaal on üles ehitatud n-ö film filmis põhimõttel. Mängu tulevad nii zombid kui ka Juhan Liivi vaim, ent kõik on samas nutikalt seotud kohaliku keele ja pärimusega. Võttepaikadena kasutati kultuuriloolisi või pärimuspaiku nagu Rannamõisa tamm, Kodavere rand ja Liivi Muuseum.

Seriaali tunnusmeloodia “Uuri-aari un’ta palju” lõi Mikk Kirikal koos noortega kodaverekeelse arhiivisalvestise alusel. Seriaalis on kasutatud ka ansambli Puuluup muusikat.

Projekti toetasid Eesti Rahvakultuuri Keskus Peipsiveere pärimuskultuuri toetusmeetme kaudu, Eesti Kultuurkapital, Eesti Raamatukoguhoidjate ühing, Alatskivi Coop, iDeal, Peipsiääre Vallavalitsus, Tartu Loomemajanduskeskus.

Järgmised linastused toimuvad 19. märtsil Pala kultuurimajas ja märtsi teises pooles Tartu Loomemajanduskeskuses. Seriaali on kavas kasutada Kodavere keele populariseerimiseks ja õpetamiseks koolides ja sotsiaalmeedias.

Lisainfo:

Mari Niitra

Liivi Muuseumi juhataja

tel 5144851

mari@muusa.ee

Lugusid Alatskivi koolielust

Mesipuu poole. Lugusid Alatskivi koolielust – ühiselt ümisemise raamat

Ilmunud on Alatskivi kooli hariduslugu käsitlev mahukas raamat “Mesipuu poole. Lugusid Alatskivi koolielust”.

Alatskivi kandi hariduslugu leiab selles kogumikus kajastamist alates 18. sajandist nüüdisajani. Raamatu tuumiku moodustavad Alatskivi kooli vilistlaste ja koolitöötajate meenutused. Rikkalik pildimaterjal ja värvikad lood annavad ülevaate mitte üksnes sellest, mis on toimunud kooliseinte vahel, vaid loovad kireva kollaaži inimestest, kujutluse koolisüsteemi toimimisest, kooli rollist kogukonna- ja kultuurielus, muutustest ühiskonnakorralduses, normidest, kommetest ja reeglitest, erinevatest väärtusmaailmadest. Selles suures mitmehäälses kooris sünnib ühine ümin kui sümfoonia, milles iga hääl kannab oma osa. Kuidas need hääled on kujunenud, kus nad on kõlanud, mis annab igaühele oma värvingu?

Iga kollektiiv ja kooslus toimib omalaadse mesilasperena. Paul-Erik Rummo on kirjeldanud ühtehoidmist kui mesilassülemit, Juhan Liiv kirjutanud read mesipuu poole lendamisest. Kool on selles suhtes omapärane asutus, et ta seob ja hoiab koos eri ajastute väärtused: põimib mineviku, oleviku ja tuleviku. Näen kooliga seotud inimesi tõepoolest ühise terviku kandjatena, igaüht oma loo ja koorma ja lennustiiliga, ometi aga ühendab kõiki see paik, kust välja lennatud ning mille poole teadvustatult või teadvustamatult ikka tagasi liigutakse, olgu unes või ilmsi.

Kool toimib kui mesipuu, millest välja lennatakse ja mille poole taas tagasi tullakse. Võib ju muidugi edasi mõelda, mis tähendusvarjundeid lisab mesipuu ja mesilassülemi metafoori mesilaste ülesanne mesitarusse kokku kanda, kui nad tarust tühjalt lahkuvad ja naastes maadligi madalal suminal õietolmu raskusest tünjate jalgadega taas lennuavast sisenevad – et mil moel inimlaps kooli tuleb – igal hommikul või esimest korda elus – ja millisel moel – ning milleks – sealt lahkub või mida taas tagasi toob.

Ma olen oma mesipuust, oma koolimajast välja lennanud ja hiljem mõtisklenud, et sellest mesipuust on elusse nii mõndagi kaasa saadud: on mälupilte, mälestuskilde, lugusid, pajatusi, teadmisi ja tarkuseteri, naljakaid või pelutavaid seiku. Meil kõigil on need olemas, sõltumata sellest, kuivõrd end samaks mesilaspereks peame või nimetame.

Alatskivi kool seostub mitmele põlvkonnale 1962. aastal valminud hoone, praeguse koolimajaga. Varasematele kooliskäijaile oli koolimajaks hoopis nüüdne vallavalitsuse hoone. Juba hoonete enda kasutamine, olud, milles tegutseti, annavad hea aimduse aegade muutumisest. Koolimajasid nimetatakse haridustempliteks. Need on erilised ja pühad kohad. Pühaks ei tee neid tellised, mört, valgeks värvitud laed ega uuendatud küttesüsteemid. Väga lihtne on kooliõpilasel kõik see tähelepanuta jätta. Just siis, kui kõik on korras. Ilma hoone ja taristuta ei saaks olla seda, mida eriliseks peame. Alatskivi koolimaja on püha tänu kõigi inimeste otsustele, soovidele ja tegudele, mis siinkandis aset on leidnud. Nii on koolimajade seintest saanud monument kõigile teadmistele, kogemustele ja mälestustele, mis siinsete inimestega seotud.

On kombeks mõõta ja kaaluda, kas antav ja saadav haridus on ikka piisavalt kvaliteetne. Võime aga küsida, kas andmist ja saamist saab ja tohib kaaluda samade mõõdupuudega. Võime küsida, kas ja kuidas selline kvaliteet andmise mõttes aja jooksul on muutunud. Saame pärida, kuidas saadud haridus aja jooksul on klaarunud ja kuidas ning milleks settinud. Alles seejärel tasub valida mõõdupuid, otsustada, milline on Alatskivi koolihariduse maine. Üheainsa õpetaja tööleasumine koolis võib mõjutada kümnete, sadade inimeste elu. Tuleb tunnistada, et keskkooli loomine või selle kaotamine on ajaloos märgilise tähtsusega sündmused. Ühel silmapilgul ratsionaalsena näiv otsus võib teises valguses paista arutu – eriti neile, kes vaatavad kõrvalt või annavad toimunule hinnangu takkajärgi tarkusega ja targutades. See on nii lihtne, ent ka hoolimatu. Tagantjärele tasub õppida tehtust ja vaagida edaspidiseid samme. Mõistlik on kaaluda, kas tehtud otsuseid tasuks tagasi pöörata, kasutades selleks nii teadmisi kui ka tunnetust.

Me kuulame ja vaatame inimeste lugusid ja pilte. Paljuhäälsuses jäävad kajama selged juhtmotiivid, mis ja kes kannavad kogu Alatskivi kandi hariduselu, suunavad inimeste tegusid. Kindlad inimesed, olulised väärtused ühendavad tervikuks kõik Alatskivi kooliga seotud inimesed. Hariduselus toimunu on andnud tooni kogu ümbruskonnale ning koolist mujale liikunud inimesed omakorda mõjutanud kogu Eestimaad.

Koolist ei saada üksnes haridust, kaugeltki ainult teadmisi. Kool ei ole ka ainult õpilaste koht. Kõik kogemused ja elamused mõjutavad iga osasaanut, olgu ta noor või vana. Mälestusi lugedes saame aimu, kuidas Alatskivi kandis on alati lugu peetud spordist, muusikast, tantsust, kirjandusest ja loodusest. Kool on sõprade ja vaenlaste, eneseületamise ja häbi koht, kool on hirmu ja armu koht, kool on saavutuste ja pettumiste koht, kool on mõtlemise ja mõtlematuste koht, kool on laiskuse ja püüdluste koht, eelarvamuste ja taipamiste koht, kiusamise ja andekspalumise koht, piiride ja vabaduse koht, austamise ja põlgamise koht, mängu ja töö koht… Siinse raamatu kaante vahelt ei jää välja maailmasõda, Stalini surm, Voldemar Panso, sanitaarõppused, lumi, Hirveaed, loss, voodid, vahetunnid, kemmergud, kummipuud, aiatööpäevad, jalgrattasõidud, korvpall, kostüümipeod, armumised, tantsupeod, koroona, koorid, Eesti iseseisvumine, turumajandus, sinililled, rööbaspuud, traktorid, porgandid, leib, garderoobid, mandoliinid, maalid, Ameerika Hääl, fotoaparaadid, Juhan Liiv, pioneerid, poeedid, olümpiamängud, volikogud, sovhoosid, arvutid, vihikud, vägijoogid, tint, masuut, Inetu Pardipoeg…

Usun, et äratundmist leiab nii see, kes Alatskivi koolimaja seinte vahel õppinud või õpetanud, kui ka iga Eestimaal elanud inimene, kes kultuuriloo vastu huvi tunneb, sest kogumikus avalduv retrospektiiv valgustab paikkonna hariduselu mälestuste kaudu kogu Eestimaa ajalugu.

Nagu ei ole kooli ilma inimesteta, ei oleks raamat saanud teoks, kui poleks olnud kaasamõtlejaid, innustajaid, eestvedajaid, tagantlükkajaid ega muul moel panustajaid. Raamat sündis mitmekihilises koostöös. Väljaandjateks on Juhan Liivi nim Alatskivi Kool,  Liivi Muuseum, MTÜ Alatskivi Kogukonna Arenguselts.

Suur tänu kõigile lugude ja piltide saatjatele! Aitäh töörühmale!

Erilised tänud Piret Kaurile materjalide kogumise, süstematiseerimise, innustamise eest ning Karl Elkenile sihikindla ja järjepideva faktide täpsustamise ja hindamatu pildimaterjali eest!

Raamatu väljaandmist toetas Kohaliku Omaalgatuse programm, Peipsiääre Vallavalitsus, Eesti Kultuurkapital.

Alatskivi kooli mälestuste kogumik on teetähis, mis on jäädvustanud hulga inimeste meenutused nii, nagu nad ise need on kirja pannud. Siin ei saa rääkida absoluutsest ja ammendavast tõest. Pigem on see teetähis, algatus, mida jätkata ning mis võiks olla innustuseks iseenda lugude jäädvustamisel ja ühiste lugude kogumisel.

 

Kadi Kivilo, raamatu toimetaja

Eesti Kirjanik 2021. Kirjanduse silmad

 

11. korda toimuv Liivi Muuseumi kirjandusfestival keskendub seekord küsimusele, millised on meie kirjanduslikud silmad.

Kus on meie huvide fookused?

Kaardistame eesti uusima kirjanduse olulisemaid teemasid ja probleeme, anname sõna nii kirjanikele kui kriitikuile.

Mida eesti kirjandus väldib ja mida võimendab?

Esinevad Berit Kaschan, Triin Paja, Meelis Friedenthal, Igor Kotjuh, Eva Koff, Joosep Susi, Jürgen Rooste, Paul Daniel, Mihkel Kunnus, ansambel Viimane Krokodill jt.

Lasteprogramm, puhvet, lõke ja saun, soovi korral telkimisvõimalus muuseumi õuel või põrandapind muuseumi peamajas.

Festivalile eelneb Berit Kaschani loovkirjutamise töötuba kl 12-14 (eelregistreerimisega).

Festivalile sissepääs prii!

Tule autoga või tasuta ühistranspordiga – Rupsi bussipeatus on kohe muuseumi õue all!

Lisainfo tel 5144851, mari@muusa.ee.

Programm

Kirjandusfestival Eesti Kirjanik 2021
KIRJANDUSE SILMAD

Liivi Muuseumis Alatskivil 21. augustil

Mida seletab eesti kirjanduse silm? Ja mida ei seleta? Kus lööb kirjandus silmad maha? Kuidas on lood kirjanike lühi- ja kaugnägelikkusega? Aga kõõrdsilmsusega? Kas julgeme märgata palki enda silmas?

Programm

Kl 12-14 Berit Kaschani kirjutamise töötuba (etteregistreerimisega, maksumus 10 eurot, üksikud vabad kohad)
14.00 festivali avamine
Triin Paja ja Joosep Susi
14.30 luulet esitavad Triin Paja, Berit Kaschan jt
15.30 Jürgen Rooste, Berit Kaschan, Jooseps Susi vestlusringis „Kus on luule silmad?”
17.00 Eva Koffiga kõneleb romaanist „Kirgas uni” Mari Niitra
18.30 Igor Kotjuh ja Mihkel Kunnus eestivene pilgust
19.30 vaba lava
20.00 Meelis Friedenthaliga kõneleb jutukogust „Kõik äratatakse ellu” Mihkel Kunnus
21.00 Sensatsiooniline Tartu Kevadbänd
21.30 Jürgen Rooste ja Paul Daniel

Kuidas tulla?
Autoga Tartust 30, bussiga 45 minutit sõitu. Tasuta ühistransport Tartu bussijaamast kl 10.45, 13.20, 15.00, 18.00. Uuri lähemalt www.tpilet.ee

Kas ja kus ööbida?
Võimalus telkida Liivi Muuseumi õuealal või oma magamisvarustusega muuseumi peamaja ruumides. Tasuta!

Kas süüa saab?
Festivalil töötab puhvet. Võta kaasa sularaha.

Kas on turvaline?
Sündmus toimub vabas õhus. Järgime reegleid – tule kohale tervena ja ole vajadusel valmis seda tõendama. Uuri lähemalt https://www.kriis.ee/et/kultuur-ja-meelelahutus

Lisainfo:
info@muusa.ee
tel 5144851
facebook.com/LiiviMuuseum
vt ka sündmust facebookis: Kirjandusfestival Eesti Kirjanik 2021: KIRJANDUSE SILMAD

 

Eesti keeles

HEA TAHTE KOKKULEPE TURVALISUSE TAGAMISEKS COVID-19 PUHANGU AJAL

Hea tahte kokkuleppega liitunud teenusepakkuja juures võid olla kindel, et:

 • külastaja käitumisjuhis ja teave teenusepakkuja poolt kasutusele võetud Covid-19 viiruse leviku tõkestamise tegevuste kohta on kättesaadav;
 • kogu personal on teadlik viiruse leviku tõkestamise juhtistest ja järgib neid igapäevatöös;
 • siseruumide ventilatsioonisüsteem töötab nõuetekohaselt;
 • desovahendeid on piisavalt, need on kõikidele nähtavates kohtades kättesaadavad;
 • sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt;
 • personalil ja külastajatel palutakse vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit;
 • tagatud vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui teenindajatega;
 • haigustunnustega inimestel ei ole lubatud viibida avalikes ruumides ega teenindusalas;
 • haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid;
 • osaleb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel.

 

Inglise keeles

GOODWILL AGREEMENT TO ENSURE SAFETY DURING THE COVID-19 OUTBREAK

At a service provider who has joined the Goodwill Agreement, you can be sure that:

 • The visitor’s code of conduct and information on the Covid-19 virus prevention activities implemented by the service provider are available for all clients;
 • all employees are aware of the guidelines for preventing the spread of the virus and follow them in their daily work;
 • the indoor ventilation system is working properly;
 • there are enough disinfectants, they are available in places visible to everyone;
 • frequently touched surfaces are cleaned and disinfected regularly;
 • employees and guests are required to wear a mask or alternative personal protective equipment in accordance with applicable national regulations;
 • the possibility to maintain the necessary distance both with each other and with the service providers is ensured;
 • people with signs of illness are not allowed to be in public places or in the service area;
 • people who have come into contact with a client or employee with signs of illness are informed of the exposure without disclosing personal data;
 • the service provider participates in COVID-19 prevention webinars organised by Enterprise Estonia.

 

« Older posts Newer posts »

© 2024 Liivi Muuseum

Theme by Anders NorenUp ↑