Etlusvõistluse autasustamine toimub 30. aprillil 2020 kell 12.00 Liivi Muuseumis.

XXXII vendade Liivide ja liiviliku loomingu etlusvõistlus koolinoortele 

XXXII LIIVIDE ETLUSVÕISTLUSE UUS JUHEND

NB! Seoses eriolukorraga jääb enamik eelkonkursse ära ning eraldi voore lõppvõistluses osalemise eel ei toimu. Kui aga mõnes piirkonnas on võitja juba jõutud välja selgitada, siis palume õpetajatel ja piirkondlikel organiseerijatel võitjat konkursi muudatustest teavitada ning suunata teda videovõistlusel osalema.

Konkurss viiakse läbi konkursile laekunud sotsiaalmeedias postitatud videomaterjali hindamise teel.

Iga osaleja valmistab ette, esitab peast ja salvestab videona ühe Juhan või Jakob Liivi luuletuse või proosakatkendi (max 4 minutit). Oluline on, et kuuldavus oleks videos hea kvaliteediga. NB! Žürii soovitab video salvestada siseruumis neutraalsel taustal ning võimalusel statiivil seisva kaameraga. Etleja võiks olla videos täispikkuses ja videot ei tohi mitmest duublist kokku lõigata.

Konkursil osalemise tingimused:

 • Konkursil saavad osaleda üldhariduskoolide ja ametikoolide õpilased vanuses 7-19 (k.a.).
 • Video peab olema postitatud Liivi Muuseumi Facebooki lehele (facebook.com/LiiviMuuseum) hiljemalt 18. aprilliks 2020.
 • Osaleja peab lisama Liivi Muuseumi Facebooki lehe meeldivate hulka.
 • Osaleja saadab kinnituse oma osalemise kohta aadressil info@muusa.ee.
 • E-posti kaudu oma osalusest teada andes tuleb lisada järgmised andmed:
  • esitaja ees- ja perekonnanimi, vanus, klass, kool,  juhendaja (kui on),
  • kontaktandmed: telefon, e-posti aadress, esitatava pealkiri,
  • link videoga.
 • Konkursile töö saatmisega kinnitab osaleja, et tema on antud töö autor.
 • Liivi Muuseum ei võta vastutust esitatud tööde autorluse ja teiste andmete õigsuse eest.
 • Üks osaleja saab esitada ühe töö.
 • Oma osalemisega annab konkursist osavõtja Liivi Muuseumile õiguse konkursile esitatud töid kasutada ka edaspidi (seda muidugi koos viitega autorile).

Videoetlusi hindab kolmeliikmeline žürii. Tulemused kuulutatakse välja Juhan Liivi 156. sünniaastapäeval 30. aprillil. Välja antakse peaauhind ja mitmeid eriauhindu. Facebookis enim meeldimisi saanud videopostitus saab publikupreemia. Kõik konkursil osalejad saavad meene!

Lisainfo: tel 5144851 ja info@muusa.ee