12. juunil algusega kell 12 toimub Mari Vallisoo 70. sünniaastapäeva tähistamine Liivi Muuseumis Kodavere Pärimuskeskuse kaaskorraldusel. Koroonapiirangute tõttu sügisest kevadesse nihkunud ürituse raames avatakse näitus “Siältpuult suadetud. Mari Vallisoo 70” ning toimub kontsert “Viimäne vihim” laulude ja luulega. Mari Vallisoo kodaverekeelsest luulest kõneleb TÜ kirjanduse dotsent Mart Velsker, sõna võtavad luuletaja lähedased ja sõbrad. Loeme Mari Vallisoo luulet ning tema salmidele loodud laule esitavad Anett Rajaste, Kodavere Duo, Merle Müür ja Merike Jaanisk.