Liivi Muuseumis on külastajal võimalik kogeda miljööd, milles elasid 19. sajandi eesti talupojad. Antakse ülevaade ka piirkonnale iseloomuliku kolme kultuuri koosmõjust, nende kujunemisest piirkonna ajalugu tutvustaval Kodavere-näitusel. Giidituuril ühendatakse kaks peamist suunda: eesti talupoja elu ning Juhan Liivi elu ja looming Eesti kultuuri kontekstis. Vastavalt grupi valmisolekule ja huvile on võimalik teemasid varieerida.

Tutvustatakse põhilisi taluhooneid: ait, saun, rehielamu ja kooguga kaevu. Näidatakse ja lastakse proovida talutöödeks vajalikke tööriistu (kapsanui, võimasin, margapuu, käsikivi, koot jms). Koos külalisega sukeldutakse suitsusaunaga seotud kultuuriteadmisse, laskutakse rehielamu muldpõranda ligi, et kujutleda elamist reheahjuga toas, liigutakse luksuslikuma elu juurde, tajudes erinevust muld- ja laudpõrandaga elamise vahel. Käsitletakse inimese eluringi (seoses suitsusaunaga kui pühapaigaga ja nn raviasutusega, aidaga kui noorte suvise elupaigaga) ja aastaaegade vaheldumisega seotud elamistingimusi (rehemaja, sellega seotud tegevused, sauna ja aida funktsioon).

Külalised Rõngust, 2020 suvi.

Talupoja elu raamistikus uuritakse, missugustest tingimustest võrsus Juhan Liiv kui Eesti kirjanduse üks silmapaistvamaid tegelasi. Juhan Liivi elu tutvustades on võimalik külastajal saada mõtteainet väga erinevate valdkondade kohta. Näitusemajas tutvutakse 19. sajandi perekommete, koolitraditsioonidega (kõrvutades ka naiste ja meeste haridust), vaadeldakse toonaseid karjäärivõimalusi, analüüsitakse inimese isiklike ambitsioonide ja tegeliku elu pakutavate võimaluste dilemmasid. Vaadeldakse Juhan Liivi kujunemislugu, armastuslugu, ambitsioone ja karjäärivalikuid, suhteid tollaste ühiskonnategelastega, kirjanikukskujunemist. Tutvustatakse Juhan Liivi haigestumisega seotud asjaolusid ning 19./20. sajandi alguse inimeste suhtumist vaimse tervisega seotud probleemidesse. Kõrvutatakse tänapäevaseid arusaamu ja ravivõimalusi toonastega. Vaadeldakse üksikisiku rolli kultuurielus. Süüvitakse Juhan Liivi luule temaatikasse ja olulisusse tänapäeva kontekstis, jõudes välja küsimuseni, mis ja mille pärast saab Juhan Liivi pidada eesti kirjanduse klassikuks. Juhan Liivi luule aktuaalsust ilmestavad elavad traditsioonid: iga-aastased Liivi luuleauhinna väljakuulutamised Juhan Liivi sünnipäeval 30. aprillil ja üleriigiline koolinoorte etlusvõistlus. Juhan Liivi elu ja looming on andnud ning annab jätkuvalt ainest interpreteerimiseks etlemisel, luuletajate loomingus ja teatrilaval.

Giidituuri soovist palume võimalusel teatada enne külastust.

Tanar Kirs giidituuri tegemas.

 2021. aasta juunikuus pälvis Liivi muuseumi giidituur Eesti ökoturismi kvaliteedimärgise EHE.

EHE ehk Ehtne ja Huvitav Eesti on ökoturismi kvaliteedimärgis, millega tunnustatakse ja turundatakse loodussõbralikke maapiirkonnas* pakutavaid turismiteenuseid. Nagu nimest võib eeldada, iseloomustab ökoturismi märgise pälvinud tooteid ja teenuseid ehedus ehk paikkonna elulaadi, ehedat loodust ning kohalikku kultuuri väärtustavad elamused. Neid pärand- ja loodusväärtusi kasutades ja tutvustades kujuneb turismiettevõtjast ka nende kaitsja, kes arvestab ja väärtustab, nii külastajate kui kohaliku kogukonna silmis, paiga identiteeti, piirkonna inimeste elulaadi ning loodus- ja inimkoosluse kooskõla.

  Viide Puhka Eestis lehele.