NB! Jälgi sündmuste pildikajastusi meie facebooki lehelt www.facebook.com/LiiviMuuseum

V kirjandusteaduse suvekool 2015: Kriitika võrgus – saak või kütt?

Lätete pääl 2014 Liivi Muuseumis

25. etlusvõistlus Liivi muuseumis 2013 

Kodavere kihelkonna pärimuspäev 07.08.2010

Etlusvõistluse finaal 10.04.2010

Juhan Liivi 146. sünniaastapäev 30.04.2010. Fotod: Mart Velsker

Ära tegime! Töö ja vile 1. mail. Fotod: Lauri Kulpsoo

Pilte muuseumist

Juhan Liivi retk 5. detsembril 2009