Eduard Tubina Muuseumi haridusprogrammid alates oktoobrist 2011:

Eduard Tubin – 20. sajandi sümfoonia suurmeister maailmas.

 

Muuseumitund kestab 45 minutit ning sobib gümnaasiumiastme muusikakursust täiendavaks õppekäiguks.

Tutvustame Eduard Tubinat kui eesti üht olulisimat heliloojat, kelle sümfooniad jõudsid 20. sajandi maailma klassikalise heliloomingu tippteoste hulka.

Arutleme sümfoonilise muusika olemuse üle. Kuulame muusikalisi näiteid Eduard Tubina tuntumatest sümfooniatest. Tutvustame Eduard Tubina loomingu olulisimat esitajat maailmas – maestro Neeme Järvit.

Programmi maksumus on 2 eurot õpilase kohta.

Registreerimine ja lisainfo tel 50 60 858, meilitsi tubin@muusa.ee

Vt ka http://www.alatskiviloss.ee/est/tubina-muuseum/

Eesti balleti sünnilugu – Eduard Tubina “Kratt”

Muuseumitund kestab 45 minutit ning sobib põhikooli ja gümnaasiumiastme muusikakursust täiendavaks õppekäiguks.

 

Anname põgusa ülevaate balletist kui žanrist. Räägime kratist eesti rahvapärimuses. Tutvustame eesti esimese balleti “Kratt” sünnilugu ja selle lavastusi Eestis. Kuulame ja vaatame “Krati” katkendeid. Räägime rahvaviiside rollist Tubina loomingus.

Programmi maksumus on 2 eurot õpilase kohta.

Registreerimine ja lisainfo tel. 50 60 858, meilitsi tubin@muusa.ee

Vt ka http://www.alatskiviloss.ee/est/tubina-muuseum/

NB! Avahooaja puhul on õpilasgruppidel võimalik tellida ka soodushinnaga (2 eurot õpilase kohta) ühisprogrammi Liivi Muuseumi ja Tubina Muuseumi külastusega:

Juhan Liiv ja Eduard Tubin – kaks Alatskivilt võrsunud suurkuju

1)      Liivi Muuseumis Rupsi külas (4 km Alatskivilt) tutvustame Juhan Liivi kodutalu. Anname kooliprogrammiga haakuva ülevaate Juhan Liivi elukäigust ja loomingust, kuulame Liivi luulet etluskonkursi laureaatide esituses.

2)      Tubina Muuseumis Alatskivi lossis tutvume Eduard Tubina elu, loomingu ja hobidega põneva muuseumiekspositsiooni abil. Kuulame E. Tubina muusikat, mis on loodud Juhan Liivi tekstidele.

Kahe muuseumi külastust hõlmava ühisprogrammi maksumuseks on 2 eurot õpilase kohta.

Registreerimine ja lisainfo tel 51 448 51, meilitsi info@muusa.ee

Vt ka www.muusa.ee, http://www.alatskiviloss.ee/est/tubina-muuseum/